Danske Bioanalytikere DBIO

Kundecase
Kursuslederuddannelse på Hornstrup

Danske Bioanalytikere - DBIO er en landsdækkende fagforening for bioanalytikere og laboranter i sundhedsvæsnet. Organisationen har 6.500 medlemmer.

Arrangementets kursusleder, Tina Bjørg Jensen, blev efter arrangementet spurgt, om hun kunne sætte nogle ord på samarbejdet med Hornstrup Kursuscenter. 

Deltagere

22 bioanalytikere fra sygehuse og laboratorier i hele Danmark

Arrangementet

2 døgn med med fuld forplejning, overnatning og teambuilding

Formål

Efteruddannelse med fokus på kommunikation og oplæring

DBIO på Hornstrup

Interview med Tina Bjørg Jensen

Afdelingsleder & kursusleder hos DBIO

Hvad var formålet med jeres arrangement?

- Formålet med arrangementet var efteruddannelse af bioanalytikere i forhold til kommunikation med og oplæring af studerende og nye kollegaer.

Hvordan fungerede Hornstrup som ramme?

- Hornstrup er et dejligt sted at afholde kursus for såvel underviserende som kursuslederen og dermed også for deltagerne.

- Og forplejningen er et kapitel for sig. Efter ønske fra en kursist blev der til frokost fremstillet en særlig ret, vedkommende havde fået ved et tidligere besøg, således at alle kunne smage. 

Glæden og lysten ved at arbejde på Hornstrup udstråler fra alle medarbejdere.
Tina Bjørg Jensen, afdelingsleder & kursusleder, DBIO

- Lokalerne har de nødvendige tekniske hjælpemidler samt yderligere pædagogiske værktøjer, derudover er der hjælp og inspiration at hente hos såvel personalet som i det særlige "Procesrum".

Hvordan oplevede I værtskabet på Hornstrup?

- Det er som at komme hjem til gode venner at ankomme til Hornstrup, allerede i receptionen mødes man af et smilende ansigt klar med hjælp og vejledning. Hvis man ankommer sidst på aftenen er der alligevel såvel nøgler som mad klar. Super dejligt.

- Og ved behov for teknikerhjælp undervejs, er det bare et ord i receptionen og et øjeblik efter kommer hjælpen. Ligesom hjælp til gennemførelse af særlige øvelser altid er til at få.

Hvad synes du om procesværktøjerne og faciliteringen på Hornstrup?

- Martins (Martin Monberg, facilitator på Hornstrup, red.) bidrag til selve kurset har været uvurderlig for såvel mig som kursusleder som underviseren. Øvelsen med væltebordet (SysTeam, red.) var godt udvalgt tidligt i forløbet. 

- Og spillet i dagligstuen (KultuRally, red.) blev gennemført med en ro og interesse for hver enkeltes oplevelse, som jeg finder misundelsesværdig.

Forplejningen er et kapitel for sig.
Tina Bjørg Jensen, afdelingsleder & kursusleder, DBIO

- I det hele taget er dét at have en person, der kan bidrage med så mange forskellige facetter, en gave til enhver underviser. Det bryder den monotoni der ellers evt kunne opstå når den samme er på i lang tid.

Var der en særlig vigtig detalje for dig som  kursusleder?

- Vi skiftede lokale et par gange i forbindelse med øvelser undervejs. Og de nye lokaler var hele tiden klar til brug, hvilket betød mindst muligt spild af tid - og så er kursuslederen glad. Så når deltagerne nemlig ikke at henfalde i snakkegrupper og evt. blive lidt ugidelige. I stedet ser de et spændende sæt-op, som de gerne straks vil i gang med.

Hvordan synes du at Hornstrup bidrager til udbyttet?

- Glæden og lysten ved at arbejde på Hornstrup udstråler fra alle medarbejdere, og det giver alle deltagere oplevelsen af at være velkomne, interessante og ønsket.

- Det bidrager til, at deltagerne er glade og modtagelige for læring og nye udfordringer.

Vil du anbefale Hornstrup Kursuscenter til kollegaer?
- I høj grad. Det har jeg allerede gjort.

Vi siger tak til Tina for anbefalingen!

Inspiration

Case Danfoss

"Vi snakkede om dagen i lang tid efterfølgende".

 

Danfoss var på Hornstrup med en gruppe på 19 ledere og det blev en teamdag med fokus på fælles fodslag.

Læs interview

KultuRally

Kulturchok!

Terninger & jetoner.

Mystiske regler.

Et team.

Sæt i gang!  

 

Læs mere

Lad Hornstrup facilitere!

Teambuilding når det er nemt!


Du har deltagerne.
Vi har værktøjerne.
Og facilitatoren.


Og så er det billigt!

Læs mere

Følg os!

Inspiration på væggen!

  • Citater
  • Opskrifter
  • Procesværktøjer
  • Tips & tricks
Følg os